PRISHÖJNING FÖRRÅD OCH PARKERINGSPLATSER FR O M 1 APRIL 2023

De nya priserna blir så här:

· förråd 150:-/mån
· parkeringsstolpe utan el 300:-/mån
· parkeringsstolpe med el 400:-/mån
· carport 550:-/mån
· carport med förråd 700:-/mån

Mvh
Styrelsen BRF Boklok Sandåkern

...............................................