Vårstädning!

??? VÅRSTÄDNING ONS-TORS 10-11 JUNI ???
Hej medlemmar! Förra helgen skickade vi ut info ang den efterlängtade vårstädningen ? I veckan är det äntligen dax!
Som ett led i att hålla social distansering har vi valt att förlägga vårstädningen till 2 dagar där vi själva kan välja tid och dag för att bidra. Vi har även fördelat ansvarsområden mellan de olika husen. Såsom vi tidigare informerat om kommer dessvärre aktiviteter såsom lotteri och korvgrillning utgå pga den rådande pandemin. Vi får se framemot samkväm längre fram när tiderna tillåter!
? Från onsdag 12.00 kommer det finnas krattor, sopsäckar, sopar. Emfa levererar detta på släp vilket kommer stå i anslutning till stora soprummet.
? Vid behov finns sedan igår extra krattor (även en ”rejäl kratta”), trädgårdsspadar mm i stora soprummet hängandes på kroklister direkt innanför dörren (båda sidorna)
? Handdesinfektion och plasthandskar kommer finnas tillgängligt.
? Krattor, sopar (emfas) och sopsäckar läggs på släpet när vi är klara. Detta hämtas fredag morgon av Emfa.
Vad ska vi göra?
? Kratta bort grus från gräsmattor
? Sopa bort grus där det behövs
? Jämna ut/kratta ut gruset på grusgångar
? Plocka upp allt skräp vi hittar
? Alla med carport sopar sin carportplats
? Ser ni annat som behöver göras på gården är det givetvis välkommet att göra det ! ?
Något vi inte ska göra?
Bortse från gräsytorna på innergården mellan hus 1, 7 och 9. Dessa åtgärdas på annat sätt.
Bifogat hittar ni karta med ansvarsområden (färgmarkerade)
 
Förtydligande:
? Hus C - även grusgången vid ert hus - mot innergården
? Hus D - även gräsytorna på bortre sidan av carportsen (mot cykelvägen) samt ytorna vid infarten.
Vänligen tänk på att alltid hålla 1,5 - 2 meters avstånd!
Vi distansses på gården onsdag-torsdag! ?
//Styrelsen