Årsstämman!

Hej på er!


Här kommer information inför den kommande årsstämman!

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, har regeringen infört en tillfällig lag som gör att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en bostadsrättsförening kan poströsta. Vi i styrelsen har tagit beslut om att genomföra stämman 25 maj med poströstning. Att poströsta räknas som lika med att delta i stämman.

Bostadsrätterna skriver "Om styrelsen har beslutat om poströstning rekommenderar Bostadsrätterna föreningarna att uppmana sina medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen. Det är inte lämpligt ur ett smittspridningsperspektiv"

Under den här veckan kommer vi från styrelsen att dela ut information i era postfack kring årsstämman, det är kallelsen, motioner inkomna till den 17 april, poströstningsblanketten, valberedningens förslag. Årsredovisningen kommer vi att lägga ut på hemsidan.

Hälsningar från oss i Styrelsen