FREDAGEN 26/4 sopas våran gård.

 

Så passa på att sopa ut gruset från era parkeringar så sopar traktorn upp det och vi blir av med grus på gården.

Vi behöver även sopa ut gruset på

*Cykelparkeringarna

*Trapporna och ramperna

*Under loftgångstrapporna

*Längs husen

*Soprummen

*Parkeringsgavlarna

*Gästparkeringarna

*Vid förrådsdörrarna

*Mc parkering

Ni kan väl skriva på facebook inlägget när ni fixat nåt område,så har vi alla koll på vad som är åtgärdat och kvar.

 

När ni kommenterar på FB_inlägget deltar i ett lotteri med ett trevligt pris.

Vårhälsningar Styrelsen

    OVK besiktning

Vi har fått i uppdrag att genomföra Obligatorisk Ventilationskontroll på Brf BoKlok Sandåkern.

Vi kommer att besöka Sandåkrsgatan 1,3A-H,5,7,9

Under v !5 mellan 8.00-18.00 MÅN 8/4 - FRE 12/4

 

Vi kommer att använda huvudnyckel om vi inte får gå in med huvudnyckel måste ni höra av er på 

TFN:070/673 55 58 eller sms.

 

Du behöver lämna ditt medgivande för att teknikerna ska kunna ta sig in i lägenheten och 

det görs på 3 sätt:

1) Att du är hemma och släpper in teknikern

2)Att vi använder Huvudnyckel när ingen är hemma.

3)Att du ringer/mailar Ulf Roth och lämnar medgivande (070-673 55 58,epost:  )

Om teknikerna inte får medgivande till att gå in i lägenheten under dessa dagar kommer det innebära

merkostnader för föreningen,dvs du som medlem

 

/Ulf Roth  på ORELL

 

 

 

 

VAR MED OCH PÅVERKA!

Motioner inför årsstämman 2024

NÄR ÄR ÅRSSTÄMMAN?

Vi planerar att genomföra årsstämman onsdag 22/5 på Folkets Hus. Gör en notis på det datumet redan NU!

ATT LÄMNA IN EN MOTION

Ta chansen att vara med att påverka! Ifall du har förslag - dvs motioner - på förbättringar så börjar det bli dags att lämna in dessa. Motionerna mailas in till . MOTIONER KAN SKICKAS IN FRAM TILL DEN 14/4!

Efter den 14/4 sammanställs och genomgås samtliga inkomna motioner av styrelsen och de presenteras i samband med den regelrätta kallelsen som skickas ut ca 4 veckor innan stämman. OBS! Observera att inkomna motioner inte kommer att besvaras löpande av styrelsen

VARFÖR SKA JAG DELTA PÅ ÅRSSTÄMMAN?

Att närvara under årsstämman ger dig som medlem möjlighet att påverka beslut som tas för föreningens framtid, vårt gemensamma boende och område.

VILKA KAN DELTA PÅ ÅRSSTÄMMAN?

Alla medlemmar, dvs bostadsrättsägare, har rätt att skicka in motioner och delta under årsstämman. Vi påminner om att medlemmar har 1 st röstlängd / bostadsrätt! Kan du som medlem inte närvara på stämman kan du skicka ombud mot en skriftlig fullmakt!VALBEREDNINGEN

Har du frågor inför årets val/omval av styrelsemedlemmar? Eller är kanske du själv intresserad av att sitta med i styrelsen?

Kontakta valberedningen så hjälper de dig! Din intresseanmälan eller dina förslag behöver valberedningen ha fått till sig allra senast den 14/4!

Valberedningens förslag kommer att presenteras för medlemmarna i samband med den regelrätta kallelsen som skickas ut till föreningens medlemmar. 

Valberedningen:

Emma Gunnarsson Molin                         070-2716129

Jessica Lindberg                                                         070-2457776Mer information kring årsstämman kommer i samband med den regelrätta kallelsen ca 4 veckor innan stämman. Den kommer att sättas upp på dörrar samt delas ut i samtliga brevlådor. Till de medlemmar som ej är boende i området skickas kallelsen ut via mail (den mail som angavs i samband med att ni blev medlemmar)

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen BRF Boklok Sandåkern

 

Dags att sopa era parkeringar, för i mitten av nästa vecka (v.17) kommer Dahls och vårsopar på vårt område.

Sopa ut gruset från era parkeringar, så att de kan få med allt i den stora sopmaskinen.

????????
Mvh Styrelsen

............................................................................................................................................................................