Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Styrelsen 2020-2021

Ordförande
Mona Falkman 
Sandåkersgatan 9

Vice ordförande
Ann-Charlotte Dahlvid
Sandåkersgatan 1

Sekreterare
Ludwig Broadhall
Sandåkersgatan 3

Ledamot
Andreas Andersson
Sandåkersgatan 5

Ledamot
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Suppleant
Alexander Viljekvist
Sandåkersgatan 7

Suppleant
Sandra Olofsson
Sandåkersgatan 3