Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Styrelsen 2021-2022

Ordförande
Ludwig Broadhall
Sandåkersgatan 3

Vice ordförande
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Sekreterare
Sofia Johansson
Sandåkersgatan 1

Ledamot
Andreas Andersson
Sandåkersgatan 5

Ledamot
Alexander Viljekvist
Sandåkersgatan 7

Suppleant
Mikael Jansson
Sandåkersgatan 1

Suppleant
Marie Johansson
Sandåkersgatan 7

Suppleant
Anton Gunnarsson
Sandåkersgatan 1