Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Ordförande
Lars Bäckström
Sandåkersgatan 7

Vice ordförande
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Sekreterare
Ann-Charlotte Dahlvid
Sandåkersgatan 1

Ledamot
Elisabeth Moritz
Sandåkersgatan 3

Suppleant
Jens Holmström
Sandåkersgatan 7

Suppleant (Lås & Nyckelansvarig)
Victor Edström
Sandåkersgatan 1

Suppleant
Viveca Lindqvist
Sandåkersgatan 9