Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Styrelsen 2022-2023

Ordförande
Ludwig Broadhall
Sandåkersgatan 3

Vice ordförande
Marie Johansson
Sandåkersgatan 7

Sekreterare
Agneta Valleskog
Sandåkersgatan 7

Ledamot
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Ledamot
Sofia Johansson
Sandåkersgatan 1

Suppleant
Johan Granberg
Sandåkersgatan 3

Suppleant
Nils Johansson
Sandåkersgatan 3

Suppleant
Daniel Markgren
Sandåkersgatan 5