Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Ordförande
Mona Falkman 
Sandåkersgatan 9

Vice ordförande
Elisabeth Moritz
Sandåkersgatan 3

Sekreterare
Ludwig Broadhall
Sandåkersgatan 3

Ledamot
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Ledamot
Andreas Andersson
Sandåkersgatan 5

Suppleant
Jens Holmström
Sandåkersgatan 7

Suppleant (Lås & Nyckelansvarig)
Victor Edström
Sandåkersgatan 1

Suppleant
Viveca Lindqvist
Sandåkersgatan 9